Hjarteleg velkomen til å ta søndagsturen saman med oss!

Søndagsmoro er eit ope tilbod til alle som ønskjer å vere med på ein sosial søndagstur. Det er lette turar som alle kan delta på, med litt aktivitetar og ein hyggeleg pause undervegs. Bli med!

For å følgje med på programmet, lik oss på Facebook: CISV Verda på Stord på Facebook 

Datoar våren 2019: 

Me møtest kl 12 kvar gong. 

3. februar Lundarstøl: Kom deg ut-dagen v/Barnas Turlag

17. mars Skjepåsen: Matlaging med Norsk Folkehjelp 

28. april Hystadmarkjo

26. mai Ådlandsvatnet 

XX. juni Sommarfest i Breivikjo: Følg med på sosiale medium for dato