Søndagsmoro: På tur i Gerda-stien

Nær 60 små og store var med på tur i Gerda-stien på Øvre Økland søndag 22. mai. Det var ein kjekk tur i regnet, med ulike oppgåver ein skulle utføre undervegs. Til slutt enda me opp i hagen til Andrea, kor to kjekke damer frå Bygdekvinnelaget hadde laga så mykje lappar me nesten aldri hadde sett før. Til og med hønene fekk smake lappar denne dagen 🙂

Tusen takk for turen, det var ein veldig kjekk dag!

Førebuing til 17. mai

11. mai møttest 34 ungdommar og 5 vaksne for å førebu oss til 17. mai. Me gjekk i tog, leika typiske 17. mai-leikar og starta arbeidet med ny fane til Verda på Stord. Stord ungdomsråd var med og arrangerte, og stilte med tre kjekke representantar.

Sjå bilete frå aktivitetane her!