Søndagsmoro i Skjepåsen

Godt over 60 små og store tok sundagsturen saman i Skjepåsen på vår første Sundagsmoro sundag 24. april. På vegen fekk turgåarane i oppgåve å svare på ulike spørsmål med tema skog og natur. Her måtte ein mellom anna svare på kven som bur i skogen (er det løver på Stord?), kva som veks naturleg (kan ein eigentleg plukke iskrem?) og kva som er lov å gjere ute i naturen (å kaste bos er ikkje greit!).